Idegrundlag og mission

Idegrundlaget for designhuset FREDERIKSGADE 1 er - med udgangspunkt i Holger Kvist Fondens formål - at skabe et forum, hvor en række danske/nordiske designvirksomheder kan holde til og udstille deres produkter i et smukt hus med åbne showrooms i 5 etager.

Missionen er, at virksomhederne til stadighed producerer og præsenterer unikke designprodukter og herigennem driver gode forretninger. Missionen er bl.a. baseret på, at den enkelte producent/udstiller har en vilje til at danne fællesskab og synergi i FG1, i forhold til samlet at præsentere en helhed af dansk design med stor diversitet. Vi arbejder dagligt på at være et inspirerende hus og dermed tiltrække flest mulige relevante inden- og udenlandske fagfolk, institutioner, pressefolk, almindelig designinteresserede mennesker og potentielle samarbejdspartnere.bubble