Lejerprofil i FREDERIKSGADE 1 (FG1):

Lejer/fremlejetager

 • beskæftiger sig med danske designprodukter, og kan og vil udstille disse håndgribelige produkter i de lejede åbne showrooms. Enkelte lejere kan være alternative i forhold til ikke at have håndgribelige produkter at udstille, men derimod beskæftige sig med immaterielle designrelaterede opgaver, som på anden måde kan bidrage til værdiskabende tiltag/ydelser for F1 fællesskabet som helhed.
 • medvirker med sine produkter til at skabe en helhed med de øvrige produkter i huset og på en given etage, med samtidig medvirken til høj produktdiversitet uden at kollidere med andre lejeres specifikke enkelt-produkter.
 • kan og vil være positiv og se muligheder frem for begrænsninger i forhold til at være en del af et samlet designhus med et åbent miljø, hvor besøgende går gennem det ene showroom efter det andet, og hvor det i vid udstrækning handler om at få flest mulige relevante mennesker/ virksomheder og institutioner ude fra til at fatte interesse for FG1 som designhus.
 • kan og vil bidrage med innovative tiltag i forhold til frembringelse af unikke produkter, som skaber fokus på den skabende virksomhed og dermed også fokus på FG1 som et sted, hvor dansk design kan ses i en helhed.
 • kan og vil bidrage til en samlet promovering af FREDERIKSGADE 1, f.eks. gennem de sociale medier, husets hjemmeside, fremvisning af kollegers showrooms og gennem deltagelse i 1 til 2 større årlige fællesarrangement som f.eks. 3 days of design. 
 • passer kemimæssigt ind i helheden i FG1/F1 og har lyst til både at sparre og samarbejde med andre ligestillede producenter og udstillere om husets mission.
 • kan og vil byde ind med kompetencer og kvalifikationer, som styrker helheden i huset, og som tilfører gruppen værdi både på det menneskelige plan men også på det kreative og det forretningsmæssige plan.
 • kan og vil være medansvarlig for at sikre et godt tillidsfuldt arbejdsmiljø i FG1.
 • driver en produktionsvirksomhed i modsætning til en detailhandel. Via personlige invitationer er detailkunder velkomne i huset.
 • kan og vil bidrage med et mindre antal timers frivilligt arbejde for FG1/F1.

 

Du og din virksomhed har mulighed for at blive en del af FREDERIKSGADE1 (FG1) på 3 forskellige måder:

 • du kan leje et større lejemål (hovedlejer)
 • du kan efter aftale med undertegnede og en af husets hovedlejere komme ind som fremlejetager i en mindre del af et hovedlejemål i FG1.
 • du kan som sponsor af et dansk designprodukt (f.eks. gulve eller køkkener) til FG1 komme ind som en del af huset. Med disse sponsorater følger, at sponsorerne efter nærmere aftale med lejerne og uden yderligere omkostninger for nogen af parterne må komme ind på etagerne og fremvise deres produkter, som en del af FG1, dog uden i øvrigt at være involveret i den interne interessegruppe. 

Eksempler på sponsorer i FREDERIKSGADE 1:

3. sal:    Wiking Gulve, Designa køkken
4. sal:    Junckers Gulve, &SHUFL køkken

Se ledige lejemål. Har du spørgsmål som potentiel lejer, kan du rette henvendelse til:

Ingrid Heltberg Hjerresen
Bestyrelsesformand

Holger Kvist Fonden
støtter dansk design og
kunsthåndværk herunder
dansk møbelkunst 

Frederiksgade 1
1265 København K

mail: info@frederiksgade-1.dk
telefon: +45 24 20 88 67 


bubble